กิจกรรมปี 2559

 
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ ]
การสร้างสื่อการอิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB3 ]
[ NECTEC 1 - 3 เมษายน 2560 ]
https://goo.gl/photos/ANQ1KEcz7344iE3b6

 
 
   
 
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ ]
การสร้างสื่อการสอนด้วย Android Studio ]
https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=743808342387331 
ศึกษาดูงาน ]
พิพิธภัณฑ์ Space inspirium ]
https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=749167221851443

       
 
ศึกษาดูงาน ]
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต๋าทะเล ]
https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=749830198451812

 
ศึกษาดูงาน ]
เรือหลวงจักรีนฤเบศร ]
https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=749844511783714 
กิจกรรม ]
ต้อนรับน้องใหม่ IT 59 ]
https://www.youtube.com/watch?v=9ZzXEjSTDf0&feature=youtu.be&list=LLqLVM2FUKlesKtbnHJCte8g 
[ กิจกรรม ]
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2559 ]
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791168144318017&id=408639649237537

Comments