กิจกรรมปี 2558 
IT Infrastructure In Oil Industry ]

https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=691584287609737

 
[ งานฟุตบอลประเพณีไอที ครั้งที่ ๑๑  ]

https://www.facebook.com/ITTRU-408639649237537/photos/?tab=album&album_id=715199125248253


 
[ IT INNOVATION FOR BUSINESS OPPORTUNITY ]


 
[ กิจกรรมตักบาตร ]Comments